Ημερίδα «Η θέση της ρομποτικής στη σύγχρονη χειρουργική και ογκολογία» – Θεσσαλονίκη

Posted on 26-05-2023 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Επιστημονική Ημερίδα «Η θέση της ρομποτικής στη σύγχρονη χειρουργική και ογκολογία»

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

Τόπος Διεξαγωγής: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΚΕ.Δ.Ε.Α., Θεσσαλονίκη

Emailcongress-secretary@voyagertravel.gr

share: