Σας παραθέτουμε τα αρχεία που αφορούν την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων:

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ με γνωμοδότηση ΚΕΣΥ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΕΚ 3100-2011 συμπληρωματικό τιμών