ΛΕΥΚΑΝΣΗ – ΚΑΘΑΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Posted on 19-06-2017 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Μετά από μακροχρόνιες και επίμονες προσπάθειες του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά σε συνεργασία με άλλους συλλόγους και την ΕΟΟ ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός με απόφαση του ορίζει πως η παροχή λεύκανσης παρέχεται αποκλειστικά από οδοντιάτρους σε νόμιμα οδοντιατρεία.

Ακολουθεί η αλληλογραφία της Δ/νσης Υγείας:

” Κατόπιν Έκθεσης Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Ύγειας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), η οποία κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας, αναφορικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών λεύκανσης οδόντων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν αποτελούν θεσμοθετημένο ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και δεν εμπίπτουν στο θεσμικό πλαίσιο [Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70, τ.Α’) όπως ισχύει] που διέπει μεταξύ άλλων τη λειτουργία των οδοντιατρείων – πολυοδοντιατρείων.

Ως εκ τούτου, δεν δύναται να διενεργούνται οδοντιατρικές πράξεις εντός των επιχειρήσεων αυτών. 

Εφόσον διαπιστώνεται η παροχή υπηρεσιών λεύκανσης οδόντων απο εργαζόμενους που δε διαθέτουν άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος και σε χώρο που δεν πληροί τους όρους, τις προυποθέσεις και τις προδιαγραφές λειτουργίας οδοντιατρείου και δεν διαθέτει σχετική βεβαίωση λειτουργίας, θα πρέπει να λαμβάνονται τα προσήκοντα διοικητικά μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού και της ατομικής υγείας των πολιτών.

Ο υπουργός Υγείας: ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ “

Βρείτε συνημμένη την αλληλογραφία <<ΕΔΩ>>

 

share: