Ληξιπρόθεσμες Οφειλές – Πορεία Εξώδικων

Posted on 21-01-2016 , by: isp , in , 0 Comments

ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΤΑΜΕΙΑ

Την 30η Δεκεμβρίου 2015 επιδόθηκε από δικαστικό επιμελητή στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η εξώδικη αίτηση, διαμαρτυρία – δήλωση εκατόν ογδόντα (180) ιατρών – μελών του Συλλόγου μας, με την οποία αιτούνται την προς αυτούς εξόφληση των οφειλομένων από τα Ταμεία, τα οποία ενοποιήθηκαν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αφορούν στα έτη 2010 – 2011. Η ανωτέρω εξώδικη αίτηση, διαμαρτυρία – δήλωση έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 49636 /30-12-2015.

Επισημαίνεται στους ιατρούς – μέλη του Συλλόγου μας ότι, μετά την αποστολή της ανωτέρω εξωδίκου αιτήσεως, διαμαρτυρίας – δηλώσεως, πρέπει να συμβουλευτούν ΑΜΕΣΑ τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, ώστε να γίνουν ΑΜΕΣΑ και ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ όλες οι περαιτέρω νόμιμες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

share: