ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COV-19 ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ

Posted on 04-08-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Επισυνάπτεται ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας,  σχετικά με μεταφορά κρουσμάτων cov-19 τουριστών σε προσωρινά καταλύματα φιλοξενίας

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

share: