ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 – VIRTUAL

Posted on 20-07-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Στοιχεία Ημερίδας: Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής / Virtual Event

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20 Νοεμβρίου 2021

Διοργάνωση: Τμήμα Παίδων – ΜΗΤΕΡΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr

share: