ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Posted on 23-10-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Στοιχεία Ημερίδας: Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής / Διαδικτυακή Ημερίδα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 5 Δεκεμβρίου 2020

Διοργάνωση: Παιδιατρική Κλινική Παίδων – ΜΗΤΕΡΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr

share: