ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ _ΔΠΘ

Posted on 29-07-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο ” Αγγειακές Προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου”

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΜΣ-Αγγειακές-Προσπελάσεις-παράταση-υποβολής-υποψηφιοτήτων

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

share: