ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Posted on 31-12-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Επισυνάπτεται έγγραφο του Υπουργείου Υγείας περί

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ανά ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

share: