Πανελλήνιο Συνέδριο 2019

Posted on 16-10-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Εγγραφείτε και υποβάλετε τις περιλήψεις σας online!
Το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, το μεγαλύτερο και πλέον σημαντικό συνέδριο στο πεδίο των επιστημών και της έρευνας υπηρεσιών υγείας με αξιοσημείωτη επίδραση στις πολιτικές υγείας της χώρας πραγματοποιείται φέτος από τις 10-12 Δεκεμβρίου στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα με θέμα «Η Προτεραιοποίηση των Επιλογών στην Υγεία και την Ιατρική Περίθαλψη».
Υποβάλετε την περίληψή σας
Βρείτε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και υποβάλετε την περίληψή σας online μέχρι τις 18 Οκτωβρίου.
ΥΠΟΒΟΛΗ
Προεγγραφές – Early bird
Εκμεταλλευτείτε τις χαμηλές τιμές των προεγγραφών μέχρι τις 8 Νοεμβρίου:
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2019

«Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ»
10-12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 || ΑΘΗΝΑ
Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ) & Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας (i-hecon)
Άλδου Μανουτίου 10 Αθήνα
Greeceinfo@healthpolicycongress.gr

share: