ΠΕΡΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Posted on 18-08-2017 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Μετά την κατάθεση των θέσεων της υπό ίδρυση Ένωσης Νέων και Ειδικευόμενων Ιατρών Βιοπαθολόγων (ΕΝΕΙΒ), σχετικά με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την αναμόρφωση της οργάνωσης των Νοσοκομείων, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά στηρίζει πλήρως τις θέσεις της ΕΝΕΙΒ, οι οποίες επισυνάπτονται κατωτέρω.

<<Θέσεις ΕΝΕΙΒ>>

<<Γνωμοδότηση>>

share: