ΠΜΣ “Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου”

Posted on 10-01-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
θα εκπονηθεί στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή κ. Γεωργίου Γεωργιάδη
Κατάθεση δικαιολογητικών ενδιαφερόμενων έως την Παρασκευή 28/02/2020
share: