ΠΜΣ “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ”- ΕΚΠΑ

Posted on 02-04-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (University of Athens MBA)»

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την ειδίκευση “Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management)

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του University of Athens MBA: http://www.mba.econ.uoa.gr/

Προκήρυξη_University_of_Athens_MBA_2021-2022

share: