ΠΜΣ “Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα” – ΕΚΠΑ

Posted on 04-05-2022 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟY ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

«Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα»

 

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα»

Thoracic Oncology: Current Basic and Clinical Approach and Research

Το Π.Μ.Σ.  οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και Τίτλου Σπουδών Master (MSc).

 

Πληροφορίες: Γραμματεία Εκπαίδευσης Ογκολογικής Μονάδας Γ ΠΠ, ΓΝΑ «Η Σωτηρία»

Εmail: thoraciconcology@med.uoa.gr

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022-2023

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΑ_ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2022-2023

 

share: