Πωλούνται μηχανήματα κολονοσκόπιο γαστροσκόπιο κ.λ.π.

Posted on 12-02-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Πωλείται σετ βίντεο-ενδοσκοπίων  Pentax , επεξεργαστής EPM-3300, κολονοσκόπιο 3840F, γαστροσκόπιο 290-P , δοχείο νερού – πληκτρολόγιο, σε πολύ καλή κατάσταση , 5000 € .

τηλ επικοινωνίας. 693-7037167.

 

share: