Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τοπικών Μονάδων έτους 2015

Posted on 28-04-2015 , by: isp , in , 0 Comments

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26-1-2015

 

Πρόγραμμα Ετήσιας Εκπαίδευσης  Τοπικών Μονάδων Πολιτικής Άμυνας  έτους 2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Πειραιά.

Attachments

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

share: