ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Θ.

Posted on 07-11-2018 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

“Αγγειακές Προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου”

Δικαιολογητικά ως 10/12/2018

Γεωργιάδης Σ. Γεώργιος, MD, PhD
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διεθυντής Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής κλινικής
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Τηλ. : 2551353123, 2551353125, 2551030338, Fax: 2551353124

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Π.Θ.

share: