Προγράμματα ΕΣΠΑ

Posted on 22-02-2016 , by: isp , in , 0 Comments

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν προγράμματα επιδοτήσεων από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) τα οποία δύναται να βοηθήσουν ιατρούς και ιατρικές επιχειρήσεις όχι μόνο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους αλλά και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας τους.

Η Open Health Alliance διαβλέποντας τις ανάγκες των ιατρών δημιούργησε μια γραμμή βοήθειας και ενημέρωσης για τα χρηματοδοτικά προγράμματα με στόχο την δωρεάν συμβουλευτική όσον αφορά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1- Επιλεξιμότητα ιατρών & ιατρικών επιχειρήσεων για το εάν δηλ. μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από ποιο πρόγραμμα

2- Επεξήγηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και των όρων τους

3- Έγκαιρη ενημέρωση των ιατρών για επερχόμενες ανακοινώσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων

 

Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

George Kakoulidis
Board Advisor  |  OPEN HEALTH ALLIANCE
P: +30 210 5133888 | M: +30 6973 888911
F: +30 211 8002084 | S: georgekakoulidis
2 Viantos Str. & Lenorman 161 Ave, 10442, Athens, Greece
share: