Προκήρυξη Ακαδημαϊκών Θέσεων Εργασίας – Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Posted on 29-11-2022 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προκηρύσσει 2 θέσεις Ακαδημαϊκού προσωπικού στον τομέα της Παθολογίας και της Ιστολογίας για την βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή και Καθηγητή.

Παρακαλώ κάντε κλικ στους πιο κάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί με επιτυχία όταν λάβουν αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της Σχολής και στα ΜΜΔ.

Social Media Links:

 

share: