Προσφορά διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) Μελών ΙΣΠ

Posted on 16-02-2023 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Η οικονομική μας προσφορά διαμορφώνεται ως εξής:

  • Πραγματοποίηση 2 επισκέψεων αποκομιδής ετησίως με κόστος 32,00€ + Φ.Π.Α. 24%, για την κάθε αποκομιδή. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το βάρος των αποβλήτων που θα αποκομίζονται.
  • Παράλληλα για κάθε επίσκεψη αποκομιδής θα παρέχονται, ατελώς, ένα δοχείο απόρριψης αιχμηρών αποβλήτων και μια συσκευασία απόρριψης μη αιχμηρών μολυσματικών αποβλήτων. Επιπλέον συσκευασίες θα διατίθενται με κόστος 1,70€+ΦΠΑ 24% η καθεμία.
  • Αν υπάρχει ανάγκη για περισσότερες επισκέψεις, ή αν η Νομοθεσία το επιβάλλει, το κόστος κάθε επιπλέον επίσκεψης είναι 32,00€+ΦΠΑ 24%.
  • Το κόστος αυτό θα προκαταβάλλεται στην αρχή της συνεργασίας μας.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά.

 

        ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΣΙΓΚΡΗΣ

      MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

          YΠ. 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 7-ΚΗΦΙΣΙΑ

                  KENTP. Π ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 7, ΑΙΓΙΟ-25100

                 AΦM: 999893375- ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

               ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 35587816000

                        THΛ.: 211 8003900

Ευστάθιος Γ. Τσιγκρής Διαχειριστής ENVIRODENT

share: