ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΕΣΙ) των ΚΕΠΑ

Posted on 26-04-2024 , by: leonidas isp , in , , 0 Comments

Πρόσκληση για την ένταξη 700 ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) των ΚΕ.Π.Α. (επισυνάπτεται)

Σύμφωνα με την πρόσκληση ο αριθμός του γιατρών που πιστοποιούν την αναπηρία στο ΚΕ.Π.Α υπερδιπλασιάζεται και από 500 που είναι σήμερα, με την ένταξη άλλων 700, θα φθάσει τους 1.200. Παράλληλα, αυξάνεται και ο αριθμός των ειδικοτήτων, καθώς για πρώτη φορά -από τότε που δημιουργήθηκαν τα ΚΕ.ΠΑ. το 2011- στις Επιτροπές θα ενταχθούν, παιδίατροι, αναπτυξιολόγοι και παιδοψυχίατροι.

Οι ενδιαφερόμενοι (ιατροί), εισέρχονται με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/aitisi-esi και συμπληρώνουν τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης- δήλωσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά στοιχεία ταυτότητάς τους και επικοινωνίας, καθώς και τα επιπλέον στοιχεία τους, όπως για παράδειγμα, τίτλοι σπουδών, λοιπά απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια κλπ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 1η Μαΐου 2024 και ώρα 09:00 και λήγει στις 26 Μαΐου και ώρα 23:59. 

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος των αποζημιώσεων των ιατρών αυξήθηκε κατά 50%, σύμφωνα με την Αριθμ. 26071/2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των ιατρών του Ειδικού Σώματος Ιατρών, των γραμματέων των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας και των ιατρών και γραμματέων της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 339). (https://ypergasias.gov.gr/domna-michailidou-afxanoume-kata-50-tis-amoives-ton-iatron-ton-kepa/)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ένταξη στο Ειδικό Μητρώο Ιατρών (ΕΣΙ) των ΚΕΠΑ

share: