Πτωματικό Νευροχειρουργικό Σεμινάριο βάσης κρανίου

Posted on 18-03-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

A screenshot of a cell phone
Description automatically generated

Πτωματικό Νευροχειρουργικό Σεμινάριο Βάσης Κρανίου:   Πρακτική Άσκηση Προσπέλασης της Περιοχής

Πόλη/ Χώρα: Αθήνα, Ελλάδα

Ημερομηνίες: 22 – 23 Σεπτεμβρίου 2020

Website: www.concopco.com/skullbase2020-gr

E – mail: asoubasakou@concopco.com

 

Διοργάνωση

Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

share: