Πτωματικό Νευροχειρουργικό Σεμινάριο βάσης κρανίου

Posted on 18-03-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

A screenshot of a cell phone Description automatically generated

Πτωματικό Νευροχειρουργικό Σεμινάριο Βάσης Κρανίου:   Πρακτική Άσκηση Προσπέλασης της Περιοχής

Πόλη/ Χώρα: Αθήνα, Ελλάδα

Ημερομηνίες: 25 – 26 Σεπτεμβρίου 2020

Χώρος Διεξαγωγής: Anatomy Techniques & Training Center

Website: www.concopco.com/skullbase2020-gr

E – mail: asoubasakou@concopco.com

 

Διοργάνωση

Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

share: