ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Posted on 09-03-2018 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Αθήνα, 07/03/18

 

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ στη συνεδρίαση του τη Δευτέρα 05/03/18 και μετά από εκτεταμένη συζήτηση ζήτησε την εισήγηση του νομικού της συμβούλου σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το ιατρικό μισθολόγιο.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι πρέπει να συμπληρωθούν και οι δύο αιτήσεις (1) και (2), δηλαδή, να λάβετε δύο αριθμούς πρωτοκόλλου και να τις παραδώσετε στη διοίκηση του νοσοκομείου σας.

 

Τις αιτήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε ΕΔΩ καθώς και από τις 3μελείς / 5μελείς επιτροπές της ΕΙΝΑΠ του νοσοκομείου σας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της ΕΙΝΑΠ, Ιατρούς Ε.Σ.Υ των νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς

Αθήνα, 07/03/18

Σας ενημερώνουμε ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την 431/2018 απόφασή της, έκρινε ότι οι διατάξεις της περίπτωσης 27 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, ως και της οικ.2/83408/022/14.11.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών είναι αντισυνταγματικές και για το λόγο αυτό δεν εφαρμόζονται. Κρίθηκε, δηλαδή, ότι η περικοπή – μείωση των αποδοχών των ιατρών Ε.Σ.Υ δεν ήταν και συνεχίζει να μην είναι νόμιμη.

 

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι η κατακλείδα της απόφασης είναι τα αποτελέσματά της για τους ιατρούς, που δεν είχαν προσφύγει στα δικαστήρια, να ισχύουν από τη δημοσίευσή της (26.2.2018). Η κρίση αυτή δικαιολογείται με επίκληση του δημοσίου συμφέροντος, την γνωστή ταμειακή δυσχέρεια του ελληνικού κράτους. Όμως, η ανάλογη κρίση δεν υπάρχει στην απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η μείωση των αποδοχών των ενστόλων. Η κρίση αυτή είναι αντίθετη και με την παγιωμένη νομολογία του ίδιου δικαστηρίου, με την οποία γίνεται δεκτό ότι εντός ευλόγου χρόνου μπορεί να εισαχθούν στα δικαστήρια όμοιες υποθέσεις. Όμοιες, δηλαδή, μ’ εκείνες που κρίθηκε ότι οι σχετικές διατάξεις, στις οποίες εδράζονται, είναι αντισυνταγματικές.

 

Για το ζήτημα που προκλήθηκε με την απόφαση του ΣτΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Ν.Α.Π θα ασχοληθεί σε ειδική συνεδρίαση.

 

Καλούνται τα μέλη να συσπειρωθούν ακόμη περισσότερο στο σωματείο μας, να είμαστε δυνατοί και αποφασιστικοί για τους αγώνες που ίσως χρειαστεί να δοθούν. Μην αποκλίνετε από τις οδηγίες του Δ.Σ της ΕΙΝΑΠ, το οποίο υπεύθυνα θα σας ενημερώνει.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ                                     ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΑΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ

share: