ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΙ-ΠΠΙ-ΚΥ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΝΑΙ

Posted on 06-03-2017 , by: isp , in , 0 Comments

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα χορηγεί αποζημίωση της τάξεως των 450,00€ τον μήνα (πλέον της μισθοδοσίας του Υπουργείου), για όλη την διάρκεια της θητείας των ιατρών, σε όλες τις κλινικές και εργαστηριακές ειδικότητες( Παθολογικές και Χειρουργικές), που θα εργαστούν ως επικουρικοί στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Περρισότερες Πληροφορίες

ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

share: