Συμπόσιο

Posted on 25-01-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

PSOGI International Symposium on Advanced Ovarian Cancer, Symptoms and Treatments Multidisciplinary Approach 

11 έως τις  13 Απριλίου 2019, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα.

Το συμπόσιο διοργανώνεται από την Peritoneal Surface Oncology Group International.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

share: