Θέσεις εργασίας ιατρών σε διάφορες περιοχές της Γερμανίας

Posted on 20-11-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Παρέχονται πολύ ικανοποιητικές αμοιβές ανάλογα την ειδικότητα και υποστήριξη για την μετεγκατάσταση από την Ελλάδα.

Η εταιρεία μας Alvar Recruitment προσφέρει εύρεση στέγης,  υποστηρικτικό συνεργάτη για την βοήθεια διεκπεραίωσης διάφορων διαδικασιών εγκατάστασης και εκπαίδευση για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η καλή γνώση αγγλικών.  Η γνώση γερμανικών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Στείλτε  βιογραφικό στα αγγλικά,  ζητώντας περισσότερες πληροφορίες για την θέση στην ηλεκτρονική διεύθυνση nikolaos.vlachopoulos@alvar-recruitment.com με αναφορά των κωδικό αγγελίας που σας ενδιαφέρει:

Α21: Ζητείται για νοσοκομείο στην Κάτω Σαξονία ειδικός Πνευμονολόγος

Α20: Ζητείται για νοσοκομείο στην Κάτω Σαξονία ειδικός Γυναικολόγος

Α19: Ζητείται για νοσοκομείο στην Κάτω Σαξονία ειδικός Αναισθησιολόγος

Α18: Ζητείται για νοσοκομείο στην Κάτω Σαξονία ειδικός Γαστρεντερολόγος

A15 – A17: Ζητούνται 3 ιατροί με ειδικότητα Ακτινολόγων για ακτινολογικές κλινικές νοσοκομείων

A 13: Ζητείται Ειδικός αρχίατρος Ογκολόγος με 8 χρόνια ιατρική προϋπηρεσία

A 12: Ζητείται παιδίατρος για θέση αρχιάτρου σε Νοσοκομείο παίδων

A 11: Ζητείται παιδίατρος για θέση βοηθού διευθυντή σε Νοσοκομείο παίδων. Προοπτική περαιτέρω εκπαίδευσης

A 10: Ζητείται  αρχίατρος για κέντρο πρώτων βοηθειών. Κατάρτιση σε μια από τις παρακάτω ειδικότητες:

  1.       Παθολόγος
  2.       Καρδιολόγος
  3.       Χειρουργός
  4.       Αναισθησιολόγος
  5.       Νευρολόγος
  6.       Παιδίατρος κτλ

A 9: Ζητείται ιατρός για εκπαίδευση στην ειδικότητα της χειρουργικής σπλάχνων. Είναι επίσης δυνατή και η ειδίκευση στην γενική ιατρική

A 8: Ζητείται αγγειοχειρουργός. Ωράρια ευέλικτα και φιλικά για εναρμόνιση επάγγελμα με οικογενειακή ζωή, υψηλές αμοιβές και πρόσθετη ασφάλεια σύνταξης

A 7: Ζητείται ορθοπεδικός. Συνεχείς χρηματοδοτούμενες εκπαιδεύσεις εντός και εκτός χώρου εργασίας, δυνατότητα προαγωγής, υψηλές αμοιβές και πρόσθετη ασφάλεια σύνταξης

Νικόλαος Βλαχόπουλος

Head of recruitment Greece

Tel. +30 6937 346 970,  +49 1604 540 172

share: