Θέσεις εργασίας ιατρών στην Ευρώπη 

Posted on 07-11-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Ειδικευμένων:

Χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Γερμανία, Αυστρία Γαλλία και Ελβετία

Ειδικευόμενων:  

Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία

Προσφέρονται: 

Υποβοήθηση για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Συμβουλές για την σύναψη σύμβασης εργασίας

Κατάθεση των δικαιολογητικών στις υγειονομικές αρχές

Εξασφάλιση πρόσκλησης από τις αρχές της κάθε χώρας για την εξέταση σε γνώση της γλώσσας

Αναζήτηση κατοικίας

Διαρκής υποστήριξη και μετά την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος

 

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στην αντίστοιχη γλώσσα, Γερμανικά για Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. Γερμανικά ή Γαλλικά για την Ελβετία, Γαλλικά για την Γαλλία, Αγγλικά για τις Σκανδιναβικές στο cv@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr) ή επικοινωνήστε στο 210 61 34 892. Εξειδικευμένος σύμβουλος στην ιατρική απασχόληση θα επικοινωνήσει μαζί σας

share: