ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Posted on 08-05-2020 , by: leonidas isp , in , , 0 Comments

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ 1525(Β)/22.4.2020  ενεργοποιήθηκαν για το Τμήμα μας δύο (2) έμμισθες  θέσεις Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία.

Το Τμήμα Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας Π.Γ.Ν.Α. δίδει  πλήρη διετή εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία (καλύπτει όλο το  φάσμα της εξειδίκευσης, με χρήση των πλέον σύγχρονων εξοπλισμών για  τον Ελλαδικό χώρο).

Βασίλειος Δ. Σουφτάς
Καθηγητής Ακτινολογίας – Επεμβατικής Ακτινολογίας Δ.Π.Θ.
Δ/ντης Τμήματος Διαγνωστικής& Θεραπευτικής Ακτινολογίας Π.Γ.Ν.Α.

Prof. Vasileios D. Souftas, MD, PhD
Chairman of Radiology/ Interventional Radiology Department
Democritus University of Thrace – Medical School/University General
Hospital of Alexandroupolis
University Campus Dragana, 681 00 Alexandroupolis, GREECE
tel       +302551353540, +302551353539, +30255353545
fax       +302551030313
e-mail    vsouftas@med.duth.gr

ΦΕΚ

share: