ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ 2η ΥΠΕ

Posted on 25-06-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Απασχόληση Ιδιωτών Ιατρών σε Δημόσια Νοσοκομεία με Α.Π.Υ. για δύο μήνες,   με δυνατότητα παράτασης δύο μηνών  (ΠΝΠ 13-4-2020/φεκ 84/τ Α΄  άρθρο δέκατο τέταρτο)

Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ,  αφορολόγητο,  ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε κρατήσεις.  Επίσης το χρονικό διάστημα μοριοδοτείται σύμφωνα με τα ισχύοντα,  ως απασχόληση σε άγονες/νησιωτικές/προβληματικές/απομακρυσμένες περιοχές

ΘΕΣΕΙΣ 2ης ΥΠΕ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘ. ΠΕΡΙΕΧ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να επικοινωνούν με την 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου 

Κα Ευαγγελία Καζαζάκη  Προϊσταμένη Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

τηλ. 213-2004296  mail:  kazazaki@2dype.gr

share: