ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ – Π. ΦΑΛΗΡΟ

Posted on 20-11-2023 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Η Κλινική ΡΕΑ, η πλέον σύγχρονη ιδιωτική κλινική της Ελλάδας, επιθυμεί να ενισχύσει το Ανθρώπινο Δυναμικό της προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης των υπηρεσιών της, προσλαμβάνοντας:

ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ (Απογευματινό ωράριο)

με εξειδίκευση σε:

Κλασσικό Ακτινολογικό – Μαστογράφο – Εκτέλεση Υπερήχων Μαστού & Γενικών Υπερήχων

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Τίτλος Ειδικότητας
  • Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή

Η Κλινική προσφέρει:

  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Εκπτώσεις/προσφορές σε καταστήματα που συνεργάζονται με την Κλινική

«Το βιογραφικό σας θα ενταχθεί στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας. Το βιογραφικό σας θα διατηρηθεί στα αρχεία μας για 24 μήνες. Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στην διατήρηση του βιογραφικού σας στα αρχεία μας για τους επόμενους 24 μήνες, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@reamaternity.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://www.reamaternity.gr/services/privacy-policy/»

share: