ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΜΑΡΟΥΣΙ

Posted on 09-05-2022 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του ενδιαφέρεται να προσλάβει ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ για το Παιδοακτινολογικό Τμήμα του Παιδιατρικού Κέντρου.

Απαιτούμενα προσόντα :

 –        Πτυχίο  Α.Ε.Ι

–        Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

–        Τίτλο ειδικότητας

–        Προϋπηρεσία σε παιδιατρικό κέντρο

–        Καλή γνώση του αντικειμένου και επιστημονική ανησυχία

–        Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

–        Δυνατότητα απασχόλησης σε καθημερινό ωράριο και σε εφημερίες ετοιμότητας

 Η Εταιρία προσφέρει :

–        Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο Όμιλο

–        Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο email  «cv@iatriko.gr» ή μέσω Fax 2106108761

Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές.

share: