ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ – ΑΤΤΙΚΗ

Posted on 07-06-2022 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Ιατρός για κατ’ οίκον επισκέψεις ζητείται από ιατρική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών υγείας στο νομό Αττικής. Ωράριο 5ήμερο, 8ωρο (8.00 – 16.00 ή 16.00 – 00.00), κυλιόμενο. Απαιτείται μεταφορικό μέσο. Μισθός: 1500 €, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (μπλοκάκι).
Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο: hr@doc4u.gr, με θέμα τον κωδικό θέσης: D-SAL
share: