ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ – ΠΑΦΟΣ

Posted on 27-10-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Κλινική στην Πάφο της Κύπρου ζητά να προσλάβει Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό για μόνιμη και σταθερή εργασία

Προφίλ υποψηφίου:
Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης)
Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται
Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Αριστη γνώση του Αγγλικού γραπτού και προφορικού λόγου.
Άλλοι τίτλοι σπουδών ή μεταπτυχιακές σπουδές και η γνώση ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν.

Δεξιότητες υποψηφίου:
Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον
Συνέπεια στην εργασία, πνεύμα συνεργασίας
Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά
Προσοχή στη λεπτομέρεια
Εχεμύθεια

Η κλινική προσφέρει:
Υψηλές αποδοχές
Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
Περαιτέρω γνώσεις στον τομέα εργασίας
Σταθερό πρωινό ωράριο
Διαμονή

Βιογραφικά/ πληροφορίες στο info@tns.com.cy

share: