ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΩΡΛ – ΓΝ-ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

Posted on 20-12-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Ζητείται 1 επικουρικός ιατρός ΩΡΛ για το ΓΝ-ΚΥ Ικαρίας. Η σύμβαση είναι 3ετής με δυνατότητα παράτασης.
Υπάρχει αίτημα προκήρυξης μόνιμης θέσης ιατρού ΩΡΛ ΕΣΥ και λόγω του ότι το ΓΝ-ΚΥ Ικαρίας ανήκει στην Άγονη Α ζώνη, ως εκ τούτου η προϋπηρεσία προσμετράται διπλή στις κρίσεις ιατρών ΕΣΥ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932968043
share: