ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – MEDISYN

Posted on 04-11-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Θέση:   Ιατρός Βιοπαθολόγος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε εργαστήριο στην Αθήνα 

Απαραίτητα Προσόντα:  

  • Διετής Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή και του ευρύτερου χώρου της Υγείας, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
  • Γνώσεις χειρισμού MS Office & Εργαστηριακού προγράμματος LIS.  
  • Πολύ καλή γραπτή & προφορική επικοινωνία.
  • Οργανωτικές ικανότητες & Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
  • Προσαρμοστικότητα & ευελιξία.
  • Γνώση Αγγλικών-επίπεδο τουλάχιστον First Certificate.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ( για τους άνδρες υποψήφιους).

Η εταιρία προσφέρει:  

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Διαρκή εκπαίδευση 
  • Ευκαιρίες εξέλιξης


Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο  info@medisyn.eu   

 

share: