ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Posted on 17-09-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

O Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ αναζητά συνεργασία με Ιατρό Βιοπαθολόγο για 4ωρη απογευματινή εργασία 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ επικοινωνήστε με βιογραφικό σημείωμα στο: vpapoutsopoulos@neadiagnosis.gr 

και τηλεφωνικά  στο 6932 376603   (Κος Παπουτσόπουλος Β.)

share: