ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ – ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Posted on 12-05-2022 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Όμιλος εταιρειών με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά

συνεργασία με Ιατρούς:

Κυτταρολόγους, Βιοπαθολόγους, Δερματολόγους, Ακτινολόγους, Καρδιολόγους, Άνευ ειδικότητας

με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη

 Προσφέρονται:

Ανταγωνιστικές παροχές

Σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν

βιογραφικό σημείωμα στο hr@bioiatriki.gr αναφέροντας την εξειδίκευση τους.

share: