ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ – ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Posted on 05-11-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Όμιλος εταιρειών με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά

συνεργασία με Ιατρούς:

Κυτταρολόγους, Βιοπαθολόγους, Παθολόγους, Γεν. Ιατρούς, Ακτινολόγους, Καρδιολόγους, Άνευ ειδικότητας

με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη

Προσφέρονται:

  • Ανταγωνιστικές παροχές
  • Σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο hr@bioiatriki.gr αναφέροντας την εξειδίκευση τους.

share: