ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ – ΛΑΚΩΝΙΑ

Posted on 26-05-2022 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Η ιδιωτική ιατρική εταιρεία MALVASIA HEALTH CARE με έδρα τη Λακωνια, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα ιατρούς (Γενικής ιατρικής, άνευ ειδικότητας, ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας) για πλήρη ή μερική απασχόληση. Παρέχονται διαμονή, ικανοποιητικές αποδοχές και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας.
Αποστολή βιογραφικών: info@malvasiahealthcare.gr 
Τηλ.Πληροφοριών: 6907035048 / 2732061800
share: