ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ-ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Posted on 30-12-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  Ζ Η Τ Ε Ι  ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εσωτερικών εφημεριών των κλινικών  ΨΥΧΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  (έμμισθη θέση)
Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα

στο email «cvpsychiko@iatriko.gr» &«cvperisteri@iatriko.gr»

Όλες οι υποψηφιότητες θα τηρηθούν εμπιστευτικές

share: