ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ-ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Posted on 27-04-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Ιδιωτικό θεραπευτήριο στα Βόρεια Προάστια  αναζητά νέους συνεργάτες Ιατρούς, με ειδικότητα Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής για θέση επιμελητή σε Παθολογική κλινική. Εμπειρία ή εξειδίκευση σε ειδικό αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί. Η θέση αφορά πρωινή απασχόληση και συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της κλινικής και συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών του Παθολογικού Τομέα. Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και εργασία σε σύγχρονο και αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο Ιατρικής, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Τίτλο ειδικότητας (Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής).
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικα στο : medicineposition@gmail.com
share: