ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ- ΑΘΗΝΑ

Posted on 21-11-2022 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Η Γενική Κλινική «HOSPITALity» που εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά συνεργασία με ειδικευμένους ιατρούς (Παθολόγο, Γενικό Ιατρό, Καρδιολόγο και λοιπές ειδικότητες παθολογικού τομέα) για εφημερίες.
Αποστολή βιογραφικών: hr@hospitalityclinic.gr
Τηλ. 2108663064

share: