ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ – ΓΑΛΛΙΑ

Posted on 18-12-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Ευκαιρίες Εργασίας στην Γαλλία για καρδιολόγους

Οι Persuaders RH αναζητούν καρδιολόγους για να στελεχώσουν μεγάλη ιδιωτική κλινική στην Γαλλία.

Πρόκειται για σύμβαση Αορίστου Χρόνου με απολαβές 8000 ευρώ καθαρά το μήνα και η δυνατότητα μετεκπαίδευσης στην επεμβατική καρδιολογία σε δημόσιο Νοσοκομείο.

  • Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι Ευρωπαίος πολίτης
  • να έχει τελειώσει τις σπουδές του σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • να έχει πτυχίο γαλλικής γλώσσας επίπεδο B2

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 00 33 1 83 81 69 08 ή αποστείλατε email στο etsaousidou@persuadersrh.com

share: