ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΙ/ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ/ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ – ΑΘΗΝΑ

Posted on 02-04-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Όμιλος εταιρειών με έδρα την Αθήνα  αναζητά συνεργασία με Ιατρούς:

 ΚυτταρολόγουςΑκτινολόγους, Βιοπαθολόγους

Προσφέρονται:

  • Ανταγωνιστικές παροχές
  • Σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο hr@bioiatriki.gr αναφέροντας την ειδικότητά τους

share: