ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ/ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΛΟΙΜΟΞΙΟΛΟΓΟΣ

Posted on 29-08-2022 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Μεγάλη ιδιωτική κλινική επιθυμεί συνεργασία με Παθολόγο ή Λοιμωξιολόγο για στελέχωση Παθολογικής Λοιμωξιολογικής Κλινικής.

Η απασχόληση είναι πρωινή, με συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών. Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές σε ένα συνεχής αναπτυσσόμενο ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα. στο: loimoxeis@iaso.gr

Τηρείται πλήρης εχεμύθεια.

Τηλ.:210 6185187

————————————————————————————————————————————————————————————

Μεγάλη ιδιωτική κλινική, στο πλαίσιο ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων αναζητά Παθολόγους και Γενικούς Ιατρούς για συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών του παθολογικού τομέα. 

H επιπλέον συνεργασία και για πρωινή απασχόληση ή σταθερή συνεργασία, μπορεί να συζητηθεί.

Προσφέρεται ικανοποιητικότατο πακέτο αποδοχών και εργασία σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη ειδική εμπειρία ή εξειδίκευση.

Τηρείται πλήρης εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις υποψηφιότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο: loimoxeis@iaso.gr

Τηλ.:2106185187

share: