ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ – ΝΟΣ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Posted on 04-11-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Το Νοσοκομείο Κορίνθου αναζητά άμεσα συναδέλφους πνευμονολόγους (υπάρχουν 3,  αναζητούνται 2 ακόμη τουλάχιστον) προς πρόσληψη είτε ως επικουρικών ιατρών είτε ως ιδιωτών με απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο email iskorinthias@gmail.com ή στο τηλ. του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας 27410 23024
share: