ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΟΙ – ΑΘΗΝΑ/ΧΑΛΚΙΔΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Posted on 20-11-2023 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Όμιλος εταιρειών με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά

συνεργασία με Ιατρούς:

Κυτταρολόγους, Ακτινολόγους, Καρδιολόγους, Ενδοκρινολόγους, Άνευ ειδικότητας

με έδρα την Αθήνα, Χαλκίδα και την Θεσσαλονίκη

Προσφέρονται:

  • Ανταγωνιστικές παροχές
  • Σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν

βιογραφικό σημείωμα στο hr@bioiatriki.gr αναφέροντας την εξειδίκευση τους.

share: