ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ/ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

Posted on 19-09-2023 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Ζητείται ειδικός Παθολόγος, Καρδιολόγος ή Νεφρολόγος, για μόνιμη καθημερινή εργασία στη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΙΩΝΙΟ Πειραιά.
Σύμβαση αορίστου χρόνου, πρωινό ωράριο, εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.
Στοιχεία επικοινωνίας: 6944357435 – ioniomxapiraeus@gmail.com

share: