ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Επιπρόσθετη Επιστολή DHPC σχετικά με το ραδιοφάρμακο XOFIGO

Posted on 30-03-2018 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Με την παρούσα επικοινωνία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η φαρμακευτική εταιρεία Bayer AG σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), πραγματοποίησε στις

19 Μαρτίου 2018, ταχυδρομική αποστολή μίας επιπρόσθετης επιστολής Direct HealthCare Professional Communication (DHPC) σε Επαγγελματίες Υγείας στη χώρα μας σχετικά με το προϊόν της εταιρείας, XOFIGO ®, ενέσιμο διάλυμα1100 kBq/ml (διχλωρίδιο του ραδίου-223).

 

Ο σκοπός της επιστολής DHPC είναι η ενημέρωση των Επαγγελματιών Υγείας οι οποίοι συνταγογραφούν / χορηγούν το XOFIGO® σχετικά με σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σε σχέση με το σκεύασμα.

Πιο συγκεκριμένα, η επιστολή  αναφέρεται στην αντένδειξη συγχορήγησης του διχλωρίδιου του ραδίου-223 (Xofigo) με οξική αμπιρατερόνη (abiraterone acetate) και πρεδνιζολόνη / πρεδνιζόνη (prednisolone / prednisone)ενόσω η επανεξέταση που διεξάγεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ως προς τα οφέλη και κινδύνους του διχλωρίδιου του ραδίου-223 βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Η εν λόγω επιστολή (επισυνάπτεται) εστάλη από την εταιρεία  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ (Τοπικός Αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας Bayer AG) στους εξής Επαγγελματίες Υγείας στη χώρα μας:

 

-Ουρολόγους Ιατρούς

-Ογκολόγους Ιατρούς

-Πυρηνικούς ιατρούς

-Φαρμακεία αδειοδοτημένων νοσοκομείων για χρήση ραδιοφαρμάκου

 

Για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία ιατρικών πληροφοριών της εταιρείας Bayer Ελλάς στο τηλ.: 210-6187742, fax: 210-6187522, e-mail: medinfo.gr.cy@bayer.com

Με εκτίμηση,

Αλεξάνδρα Ακρίβου

Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Φαρμακοεπαγρύπνησης

 

Bayer Hellas AG

Medical Department, Pharmaceuticals

PV & MI

Sorou 18-20

GR-151 25 Maroussi-Athens

Tel:      +30 210 6187604

Fax:     +30 210 6187522

Mobile: +30 695 1656512

E-mail: alexandra.akrivou@bayer.com

E-mail: drugsafety.greece@bayer.com

Web:    http://www.bayer.gr

Xofigo DHPC_12Mar2018_GR_Final_signed

share: