Αναζήτηση Ιατρού Εργασίας

Posted on 13-11-2018 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

 

Η εταιρεία ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ, αναζητεί συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για κάλυψη υποκαταστημάτων της στο Ν. Αττικής.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μέσω email στο grammatia@provision-sa.gr.

Αθηνάς  4  Χαλκίδα  Τ.Κ.34132

Τηλ.22210 74506, 60624 Φαξ: 22210 23316

www.provision-sa.gr  e-mail:  grammatia@provision-sa.gr

share: