ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Posted on 22-11-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Πειραιάς, 20-11-2021

                                                                                                                                                          
Δ Ε Λ Τ Ι Ο    ΤΥΠΟΥ
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά δηλώνει ότι είναι δικαίωμα όλων των πολιτών η δωρεάν περίθαλψη στο ΕΣΥ
 
 
Η Πολιτεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν υποχρέωση να παρέχουν ελεύθερη και δωρεάν   πρόσβαση σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις.
Απόψεις   που εκφράζουν το αντίθετο σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά.
                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                                 Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α’
                     ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                                                                                                                                   ΒΙΤΣΑΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ
share: